Styrelse

Bancofullmäktiges rum i Riksdagshuset västra anses av många vara riksdagens vackraste rum. Där sammanträdde förr Riksbankens högsta beslutande organ. Rummet används numera sparsamt. Talmannen tar ibland emot utländska gäster där.

Bancofullmäktiges rum i Riksdagshuset västra anses av många vara riksdagens vackraste rum. Där sammanträdde förr Riksbankens högsta beslutande organ. Rummet används numera sparsamt. Talmannen tar ibland emot utländska gäster där.

 

Riksdagens Veteranförenings Styrelse EFTER årsmötet 2016

Ledamöter:

Kjell Nordström (S), Ordförande
Rune Rydén (M), vice Ordförande 
Görel Thurdin  (C)
Helena Bargholtz (FP)
Britt-Marie Danestig (V), sekreterare
Olle Sandahl (KD)
Barbro Feltzing (MP)

Ersättare:

Jan Björkman (S)
Margareta E Nordenvall (M)
Agne Hansson (C)
Erling Bager (FP)

Marie Engström Rosengren (V) kassör

Inger Strömbom (KD)

Marianne Samuelsson (Mp)

____________________________________________

oma sex

 

Styrelsens sammanträde

Sammanträdesplan 2016 för Riksdagens Veteranförenings styrelse:

Tisdag den 13 september

Torsdag den 17 november

__________________________________________________________________

Revisorer

Kristina Oskarsson (S), Anders G Högmark (M)

Ersättare: Barbro Sandberg (FP), Sven Bergström (C)

Valberedning

Vid årsmötet 2014 Valdes till Valberedning Inför årsmötet 2016: Inger Kock (M) sammankallande, Marianne Carlström (S), Charlotte Branting (FP), Birgitta Carlsson (C), Lennart Beijer (V), Kenneth Lanz (KD) och Lena Klevenås (MP)

geile deutsche pornos

 

 

dsc_0213_styrelse_vald_2013_400

schwule videos

 

Styrelsen fotograferad VID SITT første konstituerande sammanträde DEN 10 april 2013.

Sittande: ordföranden Kjell Nordström (S). Stående fr.v. kassören Marie Engström Rosengren (V), Barbro Feltzing (MP), Olle Sandahl (KD), Anita Johansson (S), Margareta E Norden (M), Birgitta Sellén (C), Rune Rydén (M), Helena Bargholtz (FP) , Erling Bager (FP).
Britt-Marie Danestig (V), Agne Hansson (C) och Kerstin Maria Aronsson (MP) var Inte närvarande VID forotgraferingen.                      
Foto: Carl-Johan Wilson

Senast ändrad 2018-02-18

given form