Styrelse

Ledamotshuset, som tidigare var kanslihus med arbetsplatser för regeringens statsråd och personal. Här finns nu arbetsrum för ett antal ledamöter samt partikanslier för några av riksdagens politiska partier.

Ledamotshuset, som tidigare var kanslihus med arbetsplatser för regeringens statsråd och personal. Här finns nu arbetsrum för ett antal ledamöter samt partikanslier för några av riksdagens politiska partier.

 

Riksdagens Veteranförenings Styrelse EFTER årsmötet 2016

Ledamöter:

Jan Björkman (S), Ordförande
Rune Rydén (M), vice Ordförande 
Görel Thurdin  (C)
Anne-Marie Ekström (L) , Kassör
Britt-Marie Danestig (V) 
Kenneth Lantz (KD)
Barbro Feltzing (MP)

Ersättare:

Carin Lundberg (S)
Margareta E Nordenvall (M)
Agne Hansson (C)
Ulf Nilsson (L)
Lars Bäckström (V)
Irene Oskasson (KD)
Marianne Samuelsson (Mp)

____________________________________________

oma sex

 

__________________________________________________________________

Revisorer

Marianne Carlström (S), Anders G Högmark (M)

Ersättare: Barbro Sandberg (FP), Sven Bergström (C)

Valberedning

Vid årsmötet 2019 Valdes till Valberedning Inför årsmötet 2020: Lars Hjertén (M) sammankallande, Karin Pilsäter (L), Anita Scherstén (S), Birgitta Carlsson (C), Sven-Erik Sjöstrand(V), Sven Brus (KD) och Agneta Börjesson (MP)

geile deutsche pornos

 

 

 

 

Senast ändrad 2020-07-24

given form