Om oss

Ledamotshuset, som tidigare var kanslihus med arbetsplatser för regeringens statsråd och personal. Här finns nu arbetsrum för ett antal ledamöter samt partikanslier för några av riksdagens politiska partier.

Ledamotshuset, som tidigare var kanslihus med arbetsplatser för regeringens statsråd och personal. Här finns nu arbetsrum för ett antal ledamöter samt partikanslier för några av riksdagens politiska partier.

Den som varit ledamot av Sveriges Riksdag under minst en mandatperiod (från år 1994 = 4 år) kan vara medlem i Riksdagens Veteranförening. Efter varje mandatperiod erbjuds de för medlemskap kvalificerade avgående riksdagsledamöterna medlemskap i veteranföreningen.

Riksdagens Veteranförening har cirka 500 medlemmar. Många av dem har uppnått hög ålder och hade sin aktiva tid i Sveriges Riksdag för relativt många år sedan, men det är inte alltid åldern som avgör när en riksdagsledamot lämnar riksdagen. Den yngste medlemmen i Riksdagens Veteranförening lämnade riksdagen 25 år gammal år 2008 - efter en mandatperiod - för att fortsätta sina studier.

Så här presenteras föreningens ändamål i stadgarnas § 1

RIKSDAGENS VETERANFÖRENING är en politiskt och religiöst neutral sammanslutning för f.d. riksdagsledamöter. Dess ändamål är...

Riksdagens Veteranförenings verksamhet finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter. Föreningens viktigaste arrangemang är årsmötet i april eller maj månad.

Veteranföreningarna i de nordiska ländernas parlament brukar inbjuda representanter för systerföreningarna till sina årsmöten.

Styrelsen (ledamöter och ersättare) sammanträder i riksdagshuset 3-4 gånger per år.

Animal Sex Tube

 

Veteranföreningen har organiserat ett antal gruppresor till andra europeiska länder där bland annat respektive parlamentets veteranförening ordnat program med information om landet och dess politik. Resorna, med ett 40-tal deltagare - har helt bekostats av resenärerna själva.

Riksdagens Veteranförening är medlem i FP-AP, European Association of Former Members of Parliament. Det är en paraplyorganisation för de europeiska parlamentens veteranföreningar. Information finns i artikel under fliken ARKIV. Hemsida: www.fp-ap.org

 

Senast ändrad 2018-02-18

given form