Kontakt

Sammanbindningsbanan – 45 m lång – i gamla riksdagshuset ”band samman” Första Kammaren och Andra Kammaren. Eftersom ledamöterna på den tiden inte hade egna arbetsrum i riksdagshuset fick sammanbindningsbanan stor betydelse för både gemenskap och kommunikation. Där träffades ledamöterna och där utväxlades bland annat information om hur debatterna gick i de båda kamrarna. Nu används sammanbindningsbanan bl a till mottagningar, måltider och utställningar.

Sammanbindningsbanan – 45 m lång – i gamla riksdagshuset ”band samman” Första Kammaren och Andra Kammaren. Eftersom ledamöterna på den tiden inte hade egna arbetsrum i riksdagshuset fick sammanbindningsbanan stor betydelse för både gemenskap och kommunikation. Där träffades ledamöterna och där utväxlades bland annat information om hur debatterna gick i de båda kamrarna. Nu används sammanbindningsbanan bl a till mottagningar, måltider och utställningar.

Riksdagens Veteranförening har ingen administrativ organisation med telefonpassning eller e-post.

Veteranföreningen kan kontaktas per post till:

Riksdagens Veteranförening
Sveriges Riksdag
100 12 STOCKHOLM

__________________________________________________

Plusgiro

Riksdagens Veteranförenings plusgirokonto är 49 09 52-9

Årsavgiften för 2015 är 250 kronor. Avgiften aviserades i anslutning till kallelse till årsmöte.

Det är angeläget att den som betalar medlemsavgift skriver vem avgiften avser. Kassören har varje år problem med att identifiera åtskilliga betalningar som saknar namn på medlemmen.

________________________________________________

Texter och foton: Carl-Johan Wilson

Senast ändrad 2015-09-04

given form